OM OSS

Styrelsen

Ordförande: Eivor Björkman

Sekreterare: Birgitta Paulson

Kassör: Sanna Elg

Styrelseledamöter: Christina Paulson, Lena Elg, Anette Sjösten, Ann Sandqvist, Suwadu Jallow

Suppleanter: Pia Skarin, Maria Öhman

Revisorer: Lars-Ove Björkman och Inga Fält

Suppleant: Lotta Wretling

Arbetsgrupper

Sjuk- och hälsovård: Sammankallande Christina Paulson

Skolgruppen: Sammankallande Birgitta Paulson

Sponsorbarn: Sammankallande Eivor Björkman

Event: Sammankallande Sanna Elg

Kommunikation: Sammankallande Lena Elg

 

Verksamhetsberättelse 2020 för

Föreningen Eivor Björkman Gambia Aid (EBG-aid)

Styrelsen för föreningen EBG-aid vill härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2020. Föreningen som bildades den 4 feb 2018, arbetar i nära samarbete med Stiftelsen Eivor Björkman Foundation The Gambia (E.B.F.T.G) med säte i Latri-Kunda Knifing Municipality, The Gambia, West Africa

Allmänt

Föreningen EBG- Aid är en ideell förening formad i syfte att främja och stödja utbildnings- och hälsosektorsutveckling i Gambia. Grundare är Eivor Björkman som genom åren bidragit till flera fantastiska projekt för att stötta både skolor och sjukhus i Gambia. Föreningen grundades i syfte att kunna bli flera som kan hjälpas åt att kunna driva det arbete Eivor påbörjat framåt och vidare med hjälp av samlad kraft och förmåga. Föreningen har för närvarande 63 betalande medlemmar. Föreningen har några aktiva arbetsgrupper inom olika områden där medlemmarna kan engagera sig.

Styrelsens sammansättning

Ordförande: Eivor Björkman

Vice ordförande: Sanna Elg

Sekreterare: Birgitta Paulson

Kassör: Pia Skarin

Styrelseledamöter: Christina Paulson, Lena Elg, Anette Sjösten, Ann Sandqvist,

Suppleanter: Lotta Wretling och Märta Lauritzen.

Revisorer: Lars-Ove Björkman och Irene Pejer

Enligt stadgarna valdes Eivor Björkman, Sanna Elg, Birgitta Paulson samt Anette Sjösten på två år och övriga ledamöter och revisorer på ett år.

Året som gått 2020-01-01-2020-12-31

Ett år präglat av Corona Pandemi vilket fört med sig att arbetet med föreningen sett helt annorlunda ut.

Föreningen har haft 1 årsmöte samt 3 styrelsemöten under året. En gruppresa med 8 personer till Gambia genomfördes 26/2 – 20/3 Gruppen gjorde besök på sjukhusen (Edvard Francis Childrens hospital samt Sukuta hospital) som tidigare fått materiel och utrustning donerat från föreningen. Samtlig materiel skänkt från sjukhus i Sverige. Besök genomfördes även på Hart Houseuse – en skola för handikappade barn Vi hade ett möte med representant från en förening i Gambia som föreläser för unga flickor om sex o samlevnad, mens o mensskydd samt preventivmedel. De informerar även om vikten av att stoppa kvinnlig könsstympning och delar också ut mensskydd av olika slag. E.B.F.T.G (vår stiftelse i Gambia) har utvecklat ett samarbete med föreningen som åker ut i byarna inom Gambia och kan då också dela ut bindor i kit som tillverkats genom vår förening och E.B.F.T.G. Gruppen hade även ett uppdrag från Skolgruppen avseende befintlig tomt för skolbygge och kommande skola som skulle utföras på plats under resan.

P.g.a. rådande situation med risk för Corona smitta och restriktioner i Gambia kunde gruppen inte genomföra uppdraget. Vi fick istället överlåta uppdraget till Aisha -president i E.B.F.T.G. Föreningen har under året hyrt in sig i fyra containrar som skickats till Gambia. Varje container har innehållit 10-15 kartonger från föreningen med blandat sjukhusmateriel och kläder samt andra förnödenheter. Vi ordnade under augusti och december månad insamling av pengar för inköp av matpaket. Varje paket bestod av ris-lök-olja som är basvaror. I december var det hela 60 familjer som fick matpaket och det var mycket uppskattat.

De flickor som syr bindor i vårt gemensamma projekt har nu också sytt munskydd att delas ut i bl.a. skolor i Gambia. Det är ett projekt startat av Aisha i E.B.F.T.G.

Samarbetet E.B.G.A och E.B.F.T.G är mycket gott och en nödvändighet för fortsatt arbete.

Eivor Björkman Sanna Elg Lena Elg Anette Sjösten

Christina Paulson Ann Sandqvist Birgitta Paulson

Pia Skarin Märta Lauritzen Lotta Wretling

 

 

 

Lena ElgOM OSS