OM OSS

Kallelse till årsmöte i föreningen Eivor Björkman Gambia Aid

Dag:  tisdagen den 10 maj 2022

Tid: kl 18:00    (Samling utanför Nackagatan 16 kl 1745)

Plats: Föreningslokalen Nackagatan 16, Södermalm.

(Slutstation buss 2, 57 och 66)

Vill du ta upp någon fråga vid mötet vill vi att du anmäler det till Birgitta Paulson (birgittapaulson51@gmail.com) senast en vecka innan mötet.

På grund av lokalens storlek behöver vi veta om du kommer att närvara. Anmälan om deltagande skickas till Birgitta per mail eller tel 0703952392.

 

Välkommen önskar Styrelsen

 

Eivor berättar

I oktober 2006 åkte vi som arbetade på Ekens barnmorskemottagning på en studie-konferensresa till Gambia. Det blev många fina möten med människor, både glada och sorgliga, då vi besökte olika kliniker. Väl hemma igen ordnade vi en gambiansk afton då vi fick visa anhöriga och kollegor vad vi själva hade upplevt. Snabbt blev det känt bland kollegor på olika sjukhus och mottagningar vad vi hade varit med om.

Med oss hem hade vi en önskelista från dr. Azadeh med barnmorskor och ledning på Bafrowkliniken, som är en stiftelse som arbetar för bättre förutsättningar för kvinnor och barn. Man bedrev även ett stort projekt mot kvinnlig könsstympning. Stiftelsen arbetade utan stöd från staten och finansierades till största delen på bidrag och donationer. Vi kände att detta var ett seriöst projekt och vi var ense om att tillsammans göra allt som vi kunde för Bafrow.

Högst upp på önskelistan var utrustning till förlossning, operation och vårdplatser. En ultraljudsapparat stod högst upp på önskelistan då dr. Azadeh som är gynekolog och specialist inom obstetrik behärskade tekniken. Man skulle genom ett ultraljud kunna diagnostisera flerfödsel,fosterlägen samt graviditetslängder. Detta skulle kunna rädda liv på både mor och barn.

I Gambia födde då ca 60% av kvinnorna sina barn hemma med hjälp av en bybarnmorska. En barnmorska utan utbildning men som lärt sig av de äldre kvinnorna i byarna. Mödra-och barndödligheten var stor då betydande brister fanns i hygienen och kunskap om åtgärder vid stora blödningar.

Efter fem månader återvände jag och min man till Gambia igen. Vi blev inbjudna till Mandinaba Bafrow clinic. Med oss hade vi en del gåvor, sjukvårdsmaterial, preventivmedel m.m. Kvinnor och män från byarna i närheten höll tacktal, dansade och sjöng för oss och en rysning gick genom kroppen när vi förstod deras glädje över våra gåvor.

Vi åkte åter hem till Sverige och i augusti 2007 hade vi samlat ihop sängar, ultraljudsapparater, anestesiapparat, gynekologiska undersökningsbritsar, instrument och mycket mera. Allt detta skulle annars ha gått till destruktion i Sverige men kom nu istället väl till pass i Gambia. För att få transporterna att fungera behövdes det kontakter och nätverk som såg glädjen i att ge hjälp och rädda liv i Gambia. Genom Vingresor som har sponsrat med container och flyg samt Dodo, en gambiansk man boende i Sverige var detta möjligt.

Under hösten 2007 öppnades den första kliniken i Bafrows regi med mödravård, barnavård, vaccinationscentral och ultraljudsmottagning. Man valde att öppna i Serrekunda som låg nära en befolkning med stort behov av bättre vård. Därefter öppnades en klinik med operation och vårdavdelningar. Patienterna strömmade till och vid mitt första besök på den nya kliniken med operation och förlossning förstod jag vilka duktiga, kompetenta och underbara barnmorskor och läkare som arbetade där. Där var ordning och reda och god hygien.

Arbetet i Sverige fortsatte 2011 med att samla in kasserat byggmaterial från Locums Bygg. Det var toaletter, handfat, dörrar, diskbänkar och lampor som skickades i container till Gambia. Även vår egen mottagningen såldes under året och allt som inte följde med till den nya arbetsplatsen skänktes till Bafrow.

Allt kom till användning och nytta, varje liten som stor sak. När jag två gånger om året återvänder till Bafrow blir jag imponerad över hur välplanerad kliniken är med stort fokus på hygien och arbetsmiljö. Framför allt är det en glädje att se varje kvinna få föda i enskildhet med en anhörig vid sin sida.

På Bafrowkliniken i Mandinaba har man nu en vårdavdelning för eftervård av kvinnor som opererats för fistelbildning efter förlossningskomplikationer, många gånger beroende på tidigare omskärelse. Kvinnorna behöver en relativt lång eftervård med rehabilitering för att åter komma in i det sociala livet med familj och vänner. En rehabiliteringsenhet finns med träningslokal, kök och bageri. Man lär sig även att sy för att sedan kunna försörja sig på det efter hemkomsten.

Sedan jag blev pensionär 2013 åker jag två gånger per år till Gambia med grupper bestående av sjukvårdpersonal, lärare men även personer från andra yrkesgrupper. Vi arbetar oförtrutet vidare med olika projekt för att stötta både skolor och sjukhus i Gambia och fortfarande fungerar den första ultraljudsapparaten som skänktes 2007. Det är det här som är återbruk mina vänner!

Styrelsen

Ordförande: Eivor Björkman

Sekreterare: Birgitta Paulson

Kassör: Sanna Elg, Pia Skarin

Styrelseledamöter: Christina Paulson, Lena Elg, Anette Sjösten, Ann Sandqvist

Suppleanter: Lotta Wretling Märta Lauritzen

Revisorer: Lars-Ove Björkman Irene Pejer

Suppleant: Lotta Wretling

Arbetsgrupper

Sjuk- och hälsovård: Sammankallande Christina Paulson

Skolgruppen: Sammankallande Birgitta Paulson

Sponsorbarn: Sammankallande Eivor Björkman

Event: Sammankallande Sanna Elg

Kommunikation: Sammankallande Lena Elg

 

 

Lena ElgOM OSS