NYHETER

Bidrag för transport av insamlat material.
Nu får vi i föreningen själva betala transporten till Gambia där medlemmar i Eivor Björkman Gambia Aid tar emot och fördelar.
Vill du vara med och sponsra transport till Gambia kan du sätta in på vårt konto eller Swisha . Samma konto som finns angivet för medlemskap ! Ange transportbidrag.

 

Auktion 15/12

Årets upplaga av Bid for better gick av stapeln på Hotel C Stockholm på tredje advent 15/12. Auktionen var välbesökt och det auktionerades ut mycket fina saker, tjänster och upplevelser av olika slag. Det såldes även produkter från Gambia. Stort tack till alla som bidrog med något till auktionen eller budade på något. Förtjänsten uppgick till 50.000:- som oavkortat går till skolprojektet. Tack även till David Martinez på Detail Group som berättade om arkitekternas planer och tankar kring bygget, mycket spännande och kul att höra om. Sist men inte minst vill vi även tacka Hotel C Stockholm som upplät lokal till eventet, bättre ställe att vara på är svårt att tänka sig!

ÅRSMÖTE SÖNDAGEN 2 FEBRUARI

Välkommen till årsmöte i föreningen Eivor Björkman Gambia Aid, 2/2 kl 15.00 i lokalen Brofestet, Sockerbruksgränd 3

Se kallelse och dagordning nedan.

Kallelse till årsmöte i föreningen Eivor Björkman Gambia Aid

Dag: Söndagen den 2 februari 2020

Tid: kl 15:00

Plats: Lokalen Brofästet, Sockerbruksgränd 3 (gaveln sista huset på Tantogatan, sluthållplats buss 55) Södermalm.

Vid mötet ska bifogad dagordning behandlas.

Vill du ta upp någon fråga vid mötet måste det vara anmält till Eivor (eivor.bjorkman@gmail.com) senast en vecka innan mötet.

Läs gärna igenom bifogade handlingar innan mötet!

Under mötet kommer fika med tilltugg serveras till en kostnad av 100 kr. Då deltar du även i utlottning av en kasse med godsaker till kvällsmyset

Meddela gärna om du kommer och om du vill ha fika, till Eivor.

Välkommen önskar Styrelsen

 

Dagordning för årsmötet 2 februari 2020

1. Val av ordföranden och sekreterare för mötet

2. Fastställanden av röstlängd för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Godkännande av dagordning

6. Förslag till ändring av stadgarna § 10 p 12 ” Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett år”. Förslag: Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år samt styrelsesuppleant för en tid av ett år.

7. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år samt val av tre styrelseledamöter och suppleanter för en tid av ett år

8. Val av två revisorer samt suppleant för en tid av ett år

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret/räkenskapsåret.

11.Rapport från de olika arbetsgrupperna

12. Inkomna frågor samt övrigt

 

 

 

 

 

 

Lena ElgNYHETER