Föreningen EB Gambia Aid är en välgörenhetsorganisation formad i syfte att främja och stödja utbildnings- och hälsosektorsutveckling i Gambia. Grundare är Eivor Björkman som genom åren bidragit till flera fantastiska projekt för att stötta både skolor och sjukhus i Gambia. Föreningen grundades i syfte att kunna bli flera som kan hjälpas åt att kunna driva det arbete Eivor påbörjat framåt och vidare med hjälp av samlad kraft och förmåga. Föreningen har för närvarande strax under 100 betalande medlemmar. Föreningen har några olika aktiva arbetsgrupper inom olika områden där medlemmarna kan engagera sig, men man kan även vara stödmedlem eller passiv medlem i föreningen om man vill följa arbetet men inte har möjlighet att aktivt bidra. Info om pågående projekt, föreningsmöten, önskemål om hjälp osv. kommer löpande uppdateras under fliken NYHETER och vi hoppas att vi tillsammans ska kunna fortsätta göra viktiga insatser för sjukvård och skola i Gambia!

EB Gambia Aid är ideell, opolitisk, icke-rasistisk och icke-religiös och är heller inte bunden till någon särskild stam.

 

 

ebgadminHem